کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۶

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی

nahj al-Balaghah national conference

پوستر کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی

کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری علمی، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی