دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان

The Second National Conference on Nahj al-Balaghah on the Opinions and Thoughts of Islamologists

پوستر دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان

دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز،مرکز اسلامی فاطمیهکانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر مهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی نهج البلاغه در آراء و اندیشه های اسلام شناسان