کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

National Conference on New Approaches to the Humanities in the 21st Century

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه امام صادق،دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21