اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

The first national conference of new approaches in civil and environmental engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، در شهر رامسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.