کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

پوستر کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری

کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری