همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی

Conference on Non-Agent Defense and Human Sciences

پوستر همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی

همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه کاشان، در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی