همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی، آبان ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی

Regional conference of national production, supporting the work of the Iranian capital

پوستر همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار  سرمایه ایرانی

همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاذ اسلامي واحد بندر گز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی