اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

پوستر اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای همایش:

آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها و دانشگاهها / صنعت ، مراکز آموزشی آموزش منابع انسانی و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری آموزش و توسعه پایدار تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش رویکردها، نظریه‌ها و الگوهای نوین در آموزش نقش آموزش در تقویت اخلاق و رفتار حرفه ای تجربه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه آموزش آموزش در سازمانهای پیشرو امکان سنجی استقرار آموزش در سازمان ویژگیهای آموزش موثر و جذاب از مهد کودک تا دانشگاه آینده نگری در آموزش: محتوا و روشها آسیب شناسی آموزش های درون و برون سازمانی روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر آموزش و خلاقیت آموزش و فناوری اطلاعات آموزش و ارزشیابی آموزش و کارآفرینی تاثیر عوامل محیطی بر آموز

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش