اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)، دی ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)

First National Conference on Sustainable Building and Energy (Challenges, Needs and Solutions)

پوستر اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)

اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها) در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)