اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی