همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی، خرداد ماه ۱۴۰۰

همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی

National Conference on New Approaches in Accounting and Finance

پوستر همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی

همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی