همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت، خرداد ماه ۱۴۰۲

همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت

Modeling, monitoring and management of water, soil, air and sound

پوستر همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت

همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت