اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی

1st National Conference on Modern Veterinary Technologies

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی