کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری

پوستر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه غيردولتي ميعاد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رهیافت های نو در مدیریت و حسابداری