کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه غيردولتي ميعاد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر