نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی، تیر ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

1st Seminar of the role of multimodal Trasnport in National and International Trade

نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی