اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

1st Conference on Nano Technology Application in the petroleum and Petromical Industries

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی