اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، دی ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

Managers Training and Research Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط ، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش