همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

پوستر همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۳ توسط موسسه نیروی تدبیر ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

  1. راهبری ( Coaching ) و تحول مدیریت منابع انسانی

- نقش Coaching (راهبری و هدایت ) در مدیریت رفتار و عملکرد کارکنان

- بررسی استراتژی های تغییرنگرش در مدیریت سازمانی

- نقش توانمندسازی سرمایه انسانی در مدیریت تحول  

- مدیریت تحول در مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

- نقش راهبری در ایجاد فرهنگ سازمانی اثربخش و گسترش کار تیمی و مشارکتی در سازمانها

- مدیریت تعارض و چالش های رفتاری در هنگام تحول

- نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمانها

 

 

 

  1. مدیریت تحول و کارآفرینی سازمانی

- نقش حمایت از خلق و توسعه ایده های جدید کارکنان در توسعه فضای کسب وکار

- بررسی چگونگی جذب مشارکت ذی نفعان در فرایند تولید کالا ها و خدمات در توسعه کسب و کار

- نقش افزایش قابلیت کارکنان جهت یادگیری از یکدیگر در توسعه کارآفرینی سازمانی از طریق کار تیمی

- بررسی چگونگی ایجاد ارزش افزوده در تغییر مدل های ارتباط با ذینفعان

- نقش توانمند سازی و پرورش کارکنان در افزایش فرصت های کارآفرینی در سازمانها

- نقش بکارگیری رویکردهای مناسب برای مواجهه با تغییرات در افزایش مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها 

- نقش بکارگیری و اجرای ایده های کارکنان در توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانمقالات پذیرش شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری