همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری، دی ماه ۱۳۹۳

همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

Conference on Transformation Management in Organizations with Behavioral Sciences Approach

پوستر همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۳ توسط ،موسسه نيروي تدبير ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری