دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

The second national conference of building materials and new technologies in the building industry

پوستر دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان