اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل

Management in the transformation era whith an emphasis on technology, science and practice

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل

اولین کنفرانس ملی مدیریت در عصر تحولات با تاکید بر فناوری، علم و عمل در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.