کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی

National Conference on New Technologies in Computer and Medical Engineering

پوستر کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی

کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهائی ،دانشگاه شيخ بهايي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی