اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت علمي،تحقيقاتي ومشاوره اي آينده ساز در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی