کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۵

کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences

پوستر کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری

کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن مدیریت ایراندبيرخانه كنفرانس جامع علوم مديريت و حسابداري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری