سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل، شهریور ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

13th "Nursing and Midwifery in Reproductive Medicine

سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشگاه رويان در شهر تهران برگزار گردید.