کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

پوستر کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی