همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

National Conference on Modeling and Modern Research in Mechanical Engineering

پوستر همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک

همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود،دانشگاه آزاداسلامي واحد لنگرود در شهر لنگرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدلسازی و پژوهش های نوین در مهندسی مکانیک