اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)

1st International Conference on Modern Power Trains

پوستر اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)

اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)