نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس، شهریور ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس

The first conference on education and sacred defense

پوستر نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس

نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس آموزش و پرورش و دفاع مقدس