نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری، دی ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

First International Comprehensive Conference on Medical Sciences, Pharmacy and Nursing

پوستر نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری

نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۷ توسط ،مركز همايش هاي كوشا گستر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری