کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری، اسفند ماه ۱۴۰۰

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

Congress of Medicinal Plants; Mechanization and processing

پوستر کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ توسط مرکز آموزش عالی امام خمینی، اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری