همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی، مرداد ماه ۱۳۹۵

همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی

National Conference on Command and Management Patterns of Commander Martyr Hossein Hamedani

پوستر همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی

همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام،دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين(ع) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار شهید حسین همدانی