همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی، شهریور ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی

International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)

پوستر همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی

همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان،مركز تحقيقات پيشرفته و انتشارات علمي (CASRP) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی