کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی

national conference on new achievements and applied research in biomedical engineering

پوستر کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی