نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر، آبان ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر

The first Professional Conference on Mottaher Audi

پوستر نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر

نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،سازمان حسابرسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تخصصی حرفه ای حسابرسی مطهر