چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها، آذر ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها

The fourth national conference on the role and place of motherhood in Iran: challenges and prospects

پوستر چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایرانبنیاد ملی مادرقطب آسیب شناسی و سلامت خانواده در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر مادرانگی در ایران: چالش ها و چشم اندازها