سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها

سومین کنگره پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.