همایش ملی مولانا معلم معنا، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی مولانا معلم معنا

پوستر همایش ملی مولانا معلم معنا

همایش ملی مولانا معلم معنا در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين در شهر خمین برگزار گردید.