کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی

National Conference on Management, Entrepreneurship and Communication Skills

پوستر کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی

کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،پارك علم و فناوري استان قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی