نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور، اسفند ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

The first national conference of modern agriculture and its development ways in the country

پوستر نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس در شهر قدس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور