پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

5th Annual Conference of Management and Branding

پوستر پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی