همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی

National Conference of contemporary Persian poetry

پوستر همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی

همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی