اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری

1st National Conference on Micro/Nanoscale Technologies

پوستر اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری

اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری