همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۰

همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی

Observing new military threats in the second step of the Islamic Revolution

پوستر همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی

همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام،مرکز آموزش علوین قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی