اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، تیر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی

اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در شهر نوشهر برگزار گردید.