کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری

Conference on Modern Management Paradigms and Behavioral Sciences

پوستر کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری

کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری