اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

1st international conference on the mutation of management science, economics and accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری