اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد، فروردین ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد

The First National Conference on Modernization in Management Research, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی عطار،موسسه آموزش عالي عطار در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.