دومین همایش بین المللی زالوی طبی، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین همایش بین المللی زالوی طبی

the second international congress on medicinal leech

پوستر دومین همایش بین المللی زالوی طبی

دومین همایش بین المللی زالوی طبی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید.