دومین همایش بین المللی زالوی طبی، خرداد ماه 99

دومین همایش بین المللی زالوی طبی

the second international congress on medicinal leech

پوستر دومین همایش بین المللی زالوی طبی

دومین همایش بین المللی زالوی طبی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های همایش

استانداردهای ملی و بین المللی تکثیر و پرورش زالوی طبی

استانداردهای ملی و بین المللی زالودرمانی

زیست شناسی و زیست فناوری

چالش های بازار و صادرات

ارزیابی و حفاظت از ذخایر

زالودرمانی در دامپزشکی

زالوی طبی و کارآفرینی

فرآورده های دارویی

بهداشت و بیماریها

تکثیر و پرورش

زالودرمانی

تجهیزات

ژنتیک